Journal plus

Poskytujeme nepřetržité technicko-patologické služby.

Nabídka služeb

Příjem, uložení, evidence a vydávání zesnulých

Vlastními vozidly zajišťujeme všechny převozy a uložení zemřelých z jednotlivých klinik a oddělení poskytovatele. Příjem zemřelých k provedení pitev a jejich uložení do chladicího zařízení. Vydávání zemřelých provozovatelům pohřebních služeb prokazatelně pověřených osobami k obstarání pohřbu. Příjem a úschova cenností zemřelých osob včetně případného šatstva od pozůstalých.

Evidence, uložení a likvidace jiných lidských pozůstatků, amputátů a ostatních biologických materiálů

Zajistíme odvoz, uložení a likvidaci částí lidského těla, odebraných při zdravotních výkonech a „jiných lidských pozůstatků“ (plodů po potratu) dle novely zákona o pohřebnictví platné od 1. 9. 2017. Zákonnou evidenci jiných lidských pozůstatků vedeme elektronicky v programu PATHOLOGY.

Elektronická evidence činností

Díky vlastnímu specializovanému softwaru PATHOLOGY dokážeme rychle, jednoduše a přehledně uchovávat veškeré skutečnosti týkající se zemřelých osob. Evidujeme potřebné údaje o zemřelých, místo a čas úmrtí, čas jejich uložení do chladícího zařízení, případné provedení pitvy, ošacení, cennosti a jejich následné vydání pohřební službě. Jsme připraveni na implementaci EU GDPR Připravujeme detailní podklady pro vyúčtování nákladů za dobu chlazení zemřelých přesahující lhůtu stanovenou zákonem č. 256/2001 Sb. a to včetně fakturačních údajů. V případech, kdy byl dle zákona o pohřebnictví překročen limit k předání zemřelého, zasíláme podklady pro vyřízení žádosti o sociální pohřeb. Všechna požadovaná data pravidelně a přehledně reportujeme ve formátu xml.

Úklid a desinfekce Vašich prostor

Dle desinfekčního řádu zajistíme denní úklid a desinfekci, Zajistíme úklid a likvidaci biologických materiálů zjištěných při mimořádných událostech ve vnitřních i venkovních prostorách,

Kdo jsme

Společnost JOURNAL PLUS, s.r.o. se zabývá poskytováním nepřetržitých technicko-patologických služeb „sanitáři“ pro zdravotnická i nezdravotnická zařízení a to formou outsourcingu lidských zdrojů ve Vašem stávajícím provozu.Náplní naší práce je kompletní zajištění chodu oddělení patologie. Mimo jiné zajišťujeme převozy zemřelých v areálu poskytovatele zdravotních služeb, veškerou manipulaci se zemřelými, jejich uložení a vedení příslušné administrativy. V neposlední řadě provádíme desinfekční práce v souladu s dezinfekčním řádem partnera. Jsme cílevědomí, flexibilní a stále sledujeme příslušnou legislativu. Spravujeme vlastní software PATHOLOGY, pro detailní evidenci zemřelých.Při veškerých činnostech postupujeme dle platných zákonů a dodržujeme hygienické požadavky a desinfekční řád. Jako člen skupiny UPS jsme se rovněž aktivně podíleli na novele zákona o pohřebnictví a jsme ve stálém pracovním kontaktu s ministerstvem pro místní rozvoj.

Logo Journal plus

Kontaktujte nás

JOURNAL PLUS s.r.o.

E-mail: info@journalplus.cz

Provozovna:
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
Praha 8 – Libeň 180 81

Sídlo společnosti
Praha – Vršovice, K Botiči 1483/8
PSČ 101 00

IČO: 04844262

Spisová značka: 254551 C
Městský soud v Praze

Informace o cookies

Adalo Solutions s.r.o. © 2017 - 2024 | Všechna práva vyhrazena